Professioneel en flexibele leerkracht Bovenbouw

Professioneel en flexibele Leerkracht bovenbouw (0,8 - 1,0 fte)

We zoeken voor het nieuwe schooljaar een stevige leerkracht die zowel op didactisch als pedagogisch gebied een actieve bijdrage kan leveren in de ontwikkeling die wij onszelf tot doel hebben gesteld. 

De Pieter Brueghelschool is voortdurend in ontwikkeling. We zijn een academische opleidingsschool en werken als een PLG Professionele Leergemeenschap. Wij hebben hoge verwachtingen van élk kind. Bij ons leren ze uit zichzelf te halen wat er in zit. Erop te vertrouwen dat ze kunnen bereiken wat ze écht willen. Dat gaat bij elk kind weer anders. Daarbij dagen we ze uit om creativiteit en fantasie in te zetten. We leren onze kinderen te vertrouwen op zichzelf. Respect te hebben voor elkaar. Om zelfstandig en samen te werken. We leren ze hun omgeving met een positief-kritische blik te bekijken. En altijd weer stimuleren we ze om nét iets meer te doen dan ze al kunnen.

Op de Pieter Brueghelschool brengen wij de kinderen kennis en vaardigheden bij waarmee ze zichzelf en de wereld beter kunnen maken. 

Cultuuronderwijs draagt daaraan bij, doordat kinderen hun creativiteit ontwikkelen en leren inzetten. Kinderen maken kennis met en beleven door te doen de verschillende aspecten van cultuuronderwijs. Dit doen zij niet alleen in de cultuurvakken beeldende kunst, muziek, dans, drama, literatuur, poëzie, media en cultureel erfgoed, maar ook doordat de cultuurvakken gekoppeld zijn aan en gebruikt worden in andere vakken als bijvoorbeeld taal en rekenen. 

Wij doen dit door enerzijds onze procesgerichte aanpak, waarbij de focus niet alleen ligt op het resultaat, maar vooral ook op de weg ernaartoe. We dagen ze hierbij uit om de kennis en hun talenten te gebruiken om zelf dingen te onderzoeken, ontwerpen en creëren.  Anderzijds besteden wij veel aandacht aan Maakonderwijs, dat wij hierbij o.a. verbinden aan technologie en aan de creatieve vakken. De kinderen durven hierbij een proces in te gaan om van niets iets te maken en kunnen daarbij geen fouten maken. Ze leren door te experimenteren en door problemen op te lossen in plaats van ze uit de weg te gaan. Dit geeft zelfvertrouwen en versterkt het autonomiegevoel. 

Door cultuuronderwijs op Pieter Brueghelschool ontwikkelen de kinderen zichzelf en maken kennis met schoonheid. Ze krijgen hierdoor een bredere blik, meer inzicht en beleven meer van de wereld om hen heen. 

Wij zoeken een leerkracht die:

 • Aantoonbaar actief werkt aan de voortdurende ontwikkeling van de eigen professionaliteit en vakkennis,
 • bereid is actief, gevraagd en ongevraagd bij te dragen aan de ontwikkeling van het team en onze school,
 • scholing heeft gevolgd op het gebied van EDI en hier ervaring mee heeft opgedaan,
 • in staat is feedback te geven (en ontvangen),
 • ambitieus is in het vakgebied,
 • proactief communiceert met leerlingen, collega`s en ouders,
 • affiniteit heeft met en zich betrokken voelt bij onze kinderen en hun ouders,
 • sterk in zijn/haar schoenen staat en zichzelf goed kent.

Wij bieden:

 • Een werkplek met een hoog ambitieniveau,
 • Een team waarbij je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen,
 • En plekje in een van de mooiste scholen van Arnhem Noord,
 • Een kans om mee te bouwen aan de toekomst van onze leerlingen,
 • Een school die onderdeel is van de stichting Flores Onderwijs waarbij veel ontwikkelmogelijkheden worden geboden,
 • Het werken in leerteams en PLG waarbij leren van en met elkaar elke dag weer mogelijk is,
 • Ruimte om door te groeien tot specialist (taal, rekenen, Maakonderwijs).

Inlichtingen en sollicitatie

Reageren op deze vacatures kan t/m donderdag 17 juni. De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 21 en dinsdag 22 juni.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de directeur van De Pieter Brueghelschool, Herman van Meerem Hij is bereikbaar op telefoonnummer, 026-4436566. Voor meer informatie over de school verwijzen wij u naar onze website: www.pieterbrueghelschool.nl