Leerkracht bovenbouw IKC de Klimboom 

Ben jij initiatiefrijk en spreekt het je aan, naast het lesgeven, onderwijs te ontwikkelen en te ontwerpen op een vernieuwingsschool met krachtige ideeën over goed onderwijs? 

Dan is IKC De Klimboom iets voor jou! Per 1 november 2021 zoeken wij een leerkracht voor Vloer 4 (gr 7/8) met kennis en kunde op het gebied van Kunst en Cultuuronderwijs en Wereldoriëntatie.

Onze school

IKC de Klimboom is een creatieve, dynamische, nieuwe en vooruitstrevende school met eigen en eigentijds onderwijs. We zijn een erkende High Performance School. We zijn ambitieus, iedere dag bezig ons onderwijs voor de leerlingen te verbeteren en hebben hoge verwachtingen van onszelf en van onze leerlingen. We gaan er van uit dat al onze leerlingen alles kunnen leren, wanneer de basis goed wordt aangeleerd. We zijn gevestigd in een spiksplinternieuw duurzaam schoolgebouw, dat dient als passende leeromgeving bij onze onderwijsvisie en onderwijsconcept. IKC De klimboom profileert zich met een kunst en cultuur profiel. Kunst en cultuur integreren we met wereldoriëntatie en ontwikkelen we vanuit onze visie op burgerschap. We werken nauw samen met professionele kunstenaars, ouders en de wijk. IKC De Klimboom is een gemeenschapsschool in wording. Op onze website kun je nog meer lezen over onze school: www.ikc-deklimboom.nl

Hoe wij het leren organiseren

Binnen IKC De Klimboom wordt gewerkt met ‘Vloeren’. Op elke vloer krijgen leerlingen uit ten minste 2 leerjaren onderwijs van drie leerkrachten, ondersteund door onderwijsassistenten en studenten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen van hun Vloer. Iedere leerkracht is mentor van een groep kinderen en heeft daarnaast een eigen expertise, op rekenen, taal, lezen of wereldoriëntatie/kunst&cultuur. De leerkracht geeft instructie binnen dit vakgebied aan alle leerlingen van de Vloer (de instructiegroepen zijn ingedeeld op basis van leerjaar). De leerkrachten zien dus alle leerlingen van de Vloer en dragen zo, vanuit hun eigen vakgebied en gezamenlijk, bij aan de ontwikkeling van ieder kind.

Wij zijn een school

 • Waar iedereen weet waar IKC De Klimboom voor staat en dit uitdraagt,
 • Waar we uitgaan van diversiteit als kracht: door alle verschillende kwaliteiten en capaciteiten te bundelen zijn we een sterke en wendbare organisatie en team,
 • Waar kunst en cultuur een wezenlijk onderdeel is van ons curriculum,
 • Die zich al vergaand heeft ontwikkeld tot Professionele Leergemeenschap,
 • Waar samen leren en samen werken centraal staat,
 • Waar een open en onderzoekende houding leidt tot iedere dag beter,
 • Die zich ontwikkelt als gemeenschapsschool,
 • Waar veel ruimte is voor initiatief van leraren, maar ook hoge verwachtingen zijn van leraren.

Wij bieden

 • Een open, dynamische en ambitieuze leeromgeving waarbinnen samen geleerd en gewerkt wordt
 • Een jong en enthousiast team dat iedere dag bezig is onze nieuwe school neer te zetten en iedere dag nog beter onderwijs te geven
 • Een school met een eigen ontwikkeld onderwijsconcept gebaseerd op wat we weten dat werkt in het leren van kinderen
 • Een bijzondere en diverse gemeenschap van kinderen, ouders, school, netwerkpartners en de wijk
 • Stimulans om de lat hoog te leggen
 • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en professionalisering
 • Voor deze vacature specifiek
 • De mogelijkheid procesbegeleider te zijn van Vloer 4 en daarmee samen met de andere procesbegeleiders van de Vloeren, lid van het MT van de school,
 • Een salaris conform CAO PO schaal L11, min. € 2758,- tot max € 4434,- bij een fulltime dienstverband.

Wij vragen

 • Dat je een aantoonbare bevoegdheid hebt,
 • Dat je lef hebt en zin hebt om jezelf verder te ontwikkelen en om nieuwe praktijken te onderzoeken en uit te proberen,
 • Dat je de drive hebt om samen onderwijs te ontwerpen, te ontwikkelen en uit te voeren,
 • Dat je collegiaal en een echte teamplayer bent.

Voor deze vacature specifiek vragen wij daarnaast

 • Dat je ervaring, dan wel een opleiding, dan wel affiniteit hebt met kunst en cultuur,
 • Dat je ideeën hebt over verdere ontwikkeling van thematisch onderwijs, waarin kunst&cultuur en wereldoriëntatie verbonden wordt met kernvakken,
 • Dat je ondernemend bent, goed overzicht kunt houden/ kunt coördineren en kunt netwerken,
 • Dat je, samen met de directeur, een actieve rol inneemt in de ontwikkeling van IKC De Klimboom naar een gemeenschapsschool.

Inlichtingen en sollicitaties

De vacature sluit wanneer er een geschikte kandidaat is gevonden, gesprekken zullen z.s.m. plaatsvinden. 
IKC de Klimboom is een van de scholen die onder het vooruitstrevende bestuur van Flores Onderwijs valt. Bij Flores Onderwijs draait alles om leren. Er wordt gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs in de breedste zin van het woord. Er is een heldere visie op onderwijs, ontwikkeling en innovatie. Daar wordt vanuit gezamenlijkheid aan gewerkt. De kernwaarden van Flores zijn: kundig, nieuwsgierig, lef en aanstekelijk. Binnen Flores onderwijs zijn verschillende mogelijkheden en faciliteiten om jezelf te ontwikkelen, kennis te halen of te delen en te betwerken. Voor meer informatie kijk je op www.floresonderwijs.nl

 

Acties