Leerkracht nieuwkomers bij het COA

Leerkracht nieuwkomers bij het COA gezocht! Ben je een ervaren leerkracht? Zoek je een nieuwe uitdaging? Dan zijn we op zoek naar jou!

                                

 

Het Mozaïek is een openbare basisschool, die binnen het onderwijsvoorrangsgebied Arnhem valt. De school telt ruim 600 kinderen van 40 verschillende culturen en 70 personeelsleden. De school heeft twee locaties voor regulier basisonderwijs. Op beide locaties wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, georganiseerd in jaargroepen. Aan de school is een startgroep, voorschool en neveninstroomproject verbonden. Daarnaast verzorgt de school het onderwijs aan asielzoekerskinderen in het gebouw van het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) in Arnhem. Voor deze locatie zoeken wij een collega. De school heeft voor het tiende jaar op een rij het predicaat excellent mogen ontvangen.

Hoe is de school georganiseerd?

De school is een professionele leergemeenschap en bestaat uit diverse leerteams die zich gezamenlijk inzetten om door middel van actieonderzoek continu leerresultaten bij kinderen te verbeteren. 

De leerteams:

 • hebben hun focus op het leren van kinderen;
 • voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het leren van de leerlingen;
 • werken doelgericht aan verbetering van het onderwijs;
 • nemen gezamenlijk beslissingen om tot verbetering te komen;
 • werken evidence informed;
 • leren collectief.

Jij zit samen met 6 andere collega’s in het leerteam nieuwkomersonderwijs.

Waar ligt de focus binnen de school?

Het Mozaïek gaat voor kansengelijkheid en de focus ligt op het leren van leerlingen. Daarbij heeft de school hoge verwachtingen van kinderen. Ze gaat ervan uit dat ieder kind alles kan leren. Bij het onderwijs aan nieuwkomers ligt de focus op het bieden van een veilige leeromgeving, het aanleren van de Nederlandse taal en de kennismaking met de Nederlandse cultuur. 

 

Wat maakt de school aantrekkelijk?                                                                                                                      

De doelgroep waarmee gewerkt wordt, daar kan je van gaan houden. Je kan daadwerkelijk iets voor hen betekenen, wat veel voldoening geeft. De school heeft een duidelijke visie op leren, organiseren, professionaliseren en veranderen. Dit biedt een helder kader van waaruit je kan handelen. Er staat een stevige directie met kennis van zaken en die kundig en ervaren is op het gebied van leidinggeven, cultuur aansturen en structuren neerzetten. Je werkt samen met een bevlogen, jong en betrokken team en de coördinator nieuwkomers. De kracht zit in het samenwerken met elkaar en het bieden van ruimte om te leren en ontwikkelen. De school werkt met eventmanagers die zorgen dat jij je kan richten op de kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor kan jij je focussen op het lesgeven en het verbeteren van het onderwijs. Hiervoor krijg je alle ruimte.

Onderdeel van Flores Onderwijs

Het Mozaïek is één van de scholen die onder het vooruitstrevende bestuur van Flores valt. Bij Flores Onderwijs draait alles om leren. Er wordt gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs in de breedste zin van het woord. Er is een heldere visie op onderwijs, ontwikkeling en innovatie. Daar wordt vanuit gezamenlijkheid aan gewerkt. De kernwaarden van Flores zijn: kundig, nieuwsgierig, lef en aanstekelijk. Flores heeft een eigen academie waarin medewerkers geschoold worden op onderdelen die relevant zijn om jouw vak goed te kunnen uitoefenen. Er zijn mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, kennis te halen of te delen en te netwerken. Vanuit een community met 900 onderwijs collega's is er altijd wel iemand waar jij inspiratie vandaan kunt halen. Voor meer informatie kijk je op https://www.floresonderwijs.nl/

Wij zijn op zoek naar een ervaren leerkracht die samen met ons nog beter wil worden.

Als aanvulling op ons team nieuwkomers zijn we op zoek naar een ervaren leerkracht. Ben je enthousiast geworden en kan je bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs? Kijk of je binnen het onderstaande profiel past.

Je bent:

 • ambitieus, enthousiast, flexibel, energiek en je kunt snel schakelen;
 • nieuwsgierig en je hebt lef;
 • in staat om in korte tijd een goed pedagogisch klimaat te creëren;
 • bereid ook anderen verder te brengen in hun ontwikkeling.

Je hebt:

 • een onderzoekende houding; 
 • een goed reflecterend vermogen;
 • meerdere jaren onderwijservaring;
 • een goede balans in taak- en relatiegerichtheid.

Je wilt:

 • je verdiepen in het geven van goede instructies;
 • weten hoe het leren van kinderen werkt (cognitieve leerpsychologie) en dit toepassen;
 • alles weten over Nederlands als tweede taal en dit gebruiken in jouw lessen;
 • kansengelijkheid daadwerkelijk vorm geven.

Solliciteren

De voorkeur gaat uit naar een parttime leerkracht schaal 10. Bij voorkeur werkzaam in de ochtenden en de woensdag de hele dag. Laat dit je echter niet leidend zijn om te reageren. Je kunt solliciteren indien je in het bezit bent van een PABO diploma. De procedure bestaat uit een gesprek om te kijken of er een wederzijdse match is en een bezoek van de kandidaat aan de school om de sfeer en het werkklimaat te proeven. De vacature staat open tot we de juiste persoon op de juiste plek hebben gevonden. Voor inlichtingen kan je terecht bij de directeur van het Mozaïek, Carola Peters, telefoon: 0629580866. Voor meer informatie, kijk op de website: https://mozaiekarnhem.nl

 

Acties