Leerkracht onderbouw Jongleren (0,8 fte)

Per 01-08-2021 ontstaat er een vacature vanwege het verlaten van een leerkracht van onze school. De vacature heeft een omvang van 4 dagen en wordt momenteel uitgevoerd in groep 1/2A. Voorkeur gaat uit naar een leerkracht met onderbouw ervaring / specialisatie Jonge Kind. Voor de toekomst gaat de voorkeur uit naar iemand die inzetbaar is in de onderbouw en middenbouw. Het JongLeren is een Essential School in de wijk De Schuytgraaf. 

Het onderwijs op Het JongLeren is gebaseerd op drie pijlers:

 • sociaal- emotionele ontwikkeling; op het JongLeren leren de kinderen al jong wie ze zijn en wat ze allemaal kunnen!
 • kennis uitbreiden; maximaal ontwikkelen op kennisniveau
 • toepassen van kennis; leren toepassen, stapsgewijs en doelgericht.

De sociaal- emotionele ontwikkeling vinden wij van groot belang voor het welzijn, functioneren en het kunnen leren van het kind. Ook voor het opbouwen van een mooi en zelfstandig leven is dit van wezenlijk belang.
Kennis uitbreiden en kennis toepassen gebeurt in de lestijden en de werklessen/ateliers. Kennis toepassen gebeurt onder de werklessen/ateliertijd in de rijk ingerichte en voorbereide leeromgeving. Wij voelen ons verbonden met de uitgangspunten van de Essential School. De basis daarvan is dat alle vaardigheden bijdragen bij tot een totale ontwikkeling van het kind.

Het JongLeren staat voor:

 • leerlingen die jong en leergierig zijn;
 • bevlogen team;
 • de kunst alles in balans brengen;
 • veel geduld, oefening, doorzettingsvermogen;
 • trots laten zien wat je kunt.

Wij werken samen met twee andere scholen, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en voor-en naschoolse opvang. De school is gevestigd in een nieuw gebouw “MFC Omnibus”. Het is de bedoeling dat wij in de toekomst een Integraal Kindcentrum (IKC) gaan vormen samen met de andere participanten in de Omnibus. De school is onderdeel van Flores Onderwijs. De stichting heeft een eigen academie voor een leven lang leren.

De school:

 • heeft een heldere missie en visie;
 • is ambitieus en gericht op ontwikkeling;
 • heeft hoge verwachtingen van kinderen en leerkrachten en onderwijskwaliteit;
 • biedt een veilig leer- en leefklimaat;
 • is een lerende organisatie;
 • werkt met coöperatieve leerstrategieën;
 • heeft een professionele cultuur en professionele leerteams zijn in ontwikkeling.

Wij bieden:

 • een uitdagende werksituatie waarin de mogelijkheid bestaat om het verschil te maken en het (onderwijs)overstijgend kunnen denken en het leidinggeven in de praktijk te ontwikkelen;
 • een vacature in schaal L10 CAO PO minimaal € 2678,- en maximaal € 4113, - bij een fulltime dienstverband.
 • een prachtige kans voor groei en persoonlijke ontwikkeling;
 • een school waar onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit een continu proces is;
 • een enthousiast en betrokken team waar delen met elkaar gewoon is;
 • een uitdagende leeromgeving;
 • ateliers en thematisch onderwijs.


Inlichtingen en sollicitatie:

Reageren op deze vacature kan t/m zondag 8 mei, gesprekken vinden plaats in week 19 en week 20. Meer informatie over de school vind je op de website www.jongleren.eu of neem contact op met Jack van der Beek ( directeur) op nummer 026 38 90 410 of nummer 06 20 62 64 77.