Leerkracht nieuwkomersgroep Het Mozaïek

LEERKRACHT NIEUWKOMERS

 

Wij starten een nieuwe groep bij de nieuwkomers. Samen onderzoeken of het iets voor jou is?


Kijk in dit filmpje waar we naar op zoek zijn. Gezien de taakstelling van gemeenten om nieuwkomers te huisvesten, groeit het aantal
kinderen bij onze nieuwkomersgroepen. We kunnen ruimte maken in de OB, MB of BB.Het Mozaïek is een openbare basisschool, die binnen het onderwijsvoorrangsgebied Arnhem valt. De school telt ruim 600 kinderen van 40 verschillende culturen en 80 personeelsleden. De school heeft twee locaties voor regulier basisonderwijs. Op beide locaties wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, georganiseerd in jaargroepen. Aan de school is een startgroep, voorschool en neveninstroomproject verbonden. Daarnaast verzorgt de school het onderwijs aan asielzoekerskinderen in het gebouw van het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) in Arnhem. Dit is een kleine locatie met nu 2 groepen.

Waar ligt de focus binnen de school?

Het Mozaïek gaat voor kansengelijkheid en de focus ligt op het
leren van leerlingen. Daarbij heeft de school hoge verwachtingen van kinderen. Ze gaat ervan uit dat ieder
kind alles kan leren.


De school is een taalgemeenschap gericht op het vergroten van kennis van de wereld.
Bij de nieuwkomers zijn we erop gericht dat we de kinderen in de korte periode dat ze bij ons verblijven:
- een veilige omgeving bieden waarbij de focus op leren ligt;
- zoveel mogelijk Nederlandse taal meegeven en hen bekend maken met Nederlandse gewoontes;
- doelgericht en planmatig in beeld te brengen en dit goed monitoren en vastleggen, zodat een
soepele overgang naar de vervolgschool kan plaatsvinden.


Wij zijn op zoek naar een ervaren leerkracht die samen met ons nog beter wil worden.

Als aanvulling op ons team zijn we op zoek naar een ervaren leerkracht in de onder- of middenbouw.
Ben je enthousiast en wil je bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs? Ben jij ook de persoon,
die als je de school goed hebt leren kennen, ook andere taken op je wil nemen om het vakmanschap
binnen school te vergroten? Kijk of je binnen het onderstaande profiel past.

Je bent:

  • ambitieus, enthousiast, energiek en positief;
  • nieuwsgierig en je hebt lef;
  • in staat om in korte tijd een goed pedagogisch klimaat te creëren.

Je hebt:

  • een onderzoekende houding;
  • een goed reflecterend vermogen;
  • meerdere jaren onderwijservaring.

Je wilt:

  • weten hoe het leren van kinderen werkt (cognitieve leerpsychologie) en dit toepassen;
  • alles weten over Nederlands als tweede taal en dit gebruiken in jouw lessen;
  • kansengelijkheid daadwerkelijk vorm geven.

Wat maakt werken op het Mozaïek aantrekkelijk?

De doelgroep waarmee je werkt, daar kan je daadwerkelijk iets voor betekenen, dat geeft veel voldoening.
De school heeft een duidelijke visie op leren, organiseren, professionaliseren en veranderen. Dit biedt
een helder kader van waaruit je kan handelen.
Je werkt met een klein bevlogen en betrokken team onder leiding van een coördinator. De kracht zit in het
samenwerken met elkaar en het bieden van ruimte om te leren en ontwikkelen. De coördinator haalt
organisatorische zaken bij je weg, waardoor jij je kunt focussen op het lesgeven en het verbeteren van het
onderwijs. Hiervoor krijg je alle ruimte binnen de kaders die er staan.

Hoe is de school georganiseerd?

De school is een professionele leergemeenschap en bestaat uit diverse leerteams die zich gezamenlijk
inzetten om door middel van actieonderzoek continu leerresultaten bij kinderen te verbeteren.
De leerteams:
- hebben hun focus op het leren van kinderen;
- voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het leren van de leerlingen;
- werken doelgericht aan verbetering van het onderwijs;
- nemen gezamenlijk beslissingen om tot verbetering te komen;
- leren collectief en werken evidence informed.

Onderdeel van Flores Onderwijs

Het Mozaïek is één van de scholen die onder het vooruitstrevende bestuur van Flores valt.
Bij Flores Onderwijs draait alles om leren. Er is een heldere visie op onderwijs, ontwikkeling en innovatie.
De kernwaarden van Flores zijn: kundig, nieuwsgierig, lef en aanstekelijk.
Flores heeft een eigen academie waarin medewerkers geschoold worden op onderdelen die relevant zijn
om jouw vak goed te kunnen uitoefenen. Voor meer informatie kijk je op https://www.floresonderwijs.nl/.

Solliciteren

De voorkeur gaat uit naar een fulltime leerkracht. Parttimers worden ook van harte uitgenodigd om te reageren.
Je kunt reageren indien je in het bezit bent van een PABO diploma.
De mogelijkheid bestaat om op detacheringsbasis te komen werken.
De procedure bestaat uit een gesprek om te kijken of er een wederzijdse match is en een bezoek van de
kandidaat aan de school om de sfeer en het werkklimaat te proeven.
De vacature staat open tot we de juiste persoon op de juiste plek hebben gevonden.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de directeur van het Mozaïek, Carola Peters, telefoon: 06 295 808 66.
Voor inhoudelijk informatie kan je terecht bij Seda van Faasen de coördinator:
seda.vanfaassen @floresonderwijs.nl. Als je haar een mail stuurt met jouw telefoonnummer zal ze jou bellen.
Voor meer informatie, kijk op de website: https://mozaiekarnhem.nl.


 

 

Acties