Kwaliteitscoördinator SBO De Piramide

Kwaliteitscoördinator met passie voor het SBO 

Wil jij het verschil maken voor kinderen waarbij het leren net even anders verloopt? Ben jij initiatiefrijk, handelings- en opbrengstgericht en is samenwerken, voor jou, een voorwaarde om resultaten te bereiken. Spreekt het SBO met een stevige visie op goed onderwijs je aan?

Dan is SBO De Piramide zeker iets voor jou!

Per 1 januari 2022 zoeken wij een kwaliteitscoördinator (0,8 fte)

Onze school: Ieder kind kan leren

 

Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs. De school staat in Arnhem Zuid.

Op dit moment bezoeken ong. 140 leerlingen onze school. Al deze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. We hebben de leerlingen over 10 groepen verdeeld. In deze groepen wordt op een convergente wijze gewerkt.

Binnen onze school zijn naast de leerkrachten diverse specialisten en ondersteuners werkzaam. In totaal hebben wij 30 teamleden. 

Het team van SBO de Piramide geeft op een handelingsgerichte wijze en in een sterk pedagogisch klimaat vorm aan ons onderwijs.

Op onze website kun je nog meer lezen over onze school: www.sbo de piramide-arnhem.nl.

Hoe wij het leren organiseren: Wij doen ertoe

Op onze school spelen de leerkrachten een centrale rol. Door goed onderwijs, met duidelijke instructies, effectief klassenmanagement en heldere schoolafspraken willen we de kansen van onze leerlingen vergroten. Dit behoeft aansturing en hierbij speelt de kwaliteitscoördinator een belangrijke rol.

Tevens hebben we al stappen in de richting van een professionele leergemeenschap gezet. Wij willen ons constant verbeteren.

Wij beschouwen gedrag als een vak. Door opbrengstgericht aan gedrag te werken scheppen wij een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen tot leren komen.

Wij gebruiken de mogelijkheden en de intrinsieke motivatie van leerlingen om vaardigheden op alle gebieden te ontwikkelen. Op onze school houden wij rekening met alle aspecten, die van belang zijn voor de ontwikkeling van de leerling. Hierbij bewaken hij het evenwicht tussen het begrijpen van leerlingen en het stellen van eisen. 

Wij bieden:

 • Een dynamische en ambitieuze leeromgeving waarbinnen samen geleerd en gewerkt wordt;
 • Een jong, enthousiast en betrokken team dat iedere dag bezig is nog beter onderwijs te geven;
 • Een school met een eigen stevig onderwijsconcept gebaseerd op onderzoek naar wat werkt bij het leren van kinderen;
 • Een diverse gemeenschap van kinderen, ouders, school en netwerkpartners;
 • Een werkomgeving waarbij de samenwerking met de naastgelegen SBO school wordt geïntensiveerd;
 • Een omgeving waarin we hoge verwachtingen van elkaar en van onze leerlingen hebben;
 • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en professionalisering;
 • Salariëring volgens de huidige CAO/PO.

Wij vragen een kwaliteitscoördinator:

 • die de onderwijskwaliteit continu verbetert;
 • die ervaring heeft binnen het regulier onderwijs of speciaal basisonderwijs in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leerkrachten hierin kan ondersteunen;
 • die affiniteit heeft met de doelgroep die SBO De Piramide bezoekt;
 • met een onderzoekende houding naar dat wat werkt binnen ons onderwijs en hier kritische vragen over durft te stellen;
 • die data kan duiden en hieraan interventies kan koppelen;
 • die een Master SEN heeft.

Inlichtingen en sollicitatie

Reageren kan t/m zondag 31 oktober 2021. Voor inlichtingen kun je terecht bij de directeur van SBO De Piramide, Alex Saalmink, telefoon 026-3271876 en op de website van de school www.sbodepiramide-arnhem.nl.

SBO de Piramide is een van de scholen die onder het vooruitstrevende bestuur van Flores Onderwijs valt. Bij Flores Onderwijs draait alles om leren. Er wordt gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs in de breedste zin van het woord. Er is een heldere visie op onderwijs, ontwikkeling en innovatie. Daar wordt vanuit gezamenlijkheid aan gewerkt. De kernwaarden van Flores zijn: kundig, nieuwsgierig, lef en aanstekelijk. Binnen Flores onderwijs zijn verschillende mogelijkheden en faciliteiten om jezelf te ontwikkelen, kennis te halen of te delen en te netwerken. Voor meer informatie kijk je op www.floresonderwijs.nl

 

 

Acties