Leerkracht groep 6 Sbo De Piramide

Leerkracht groep 6 (0,6 - 1,0 fte)

 

De Piramide is een school voor speciaal (openbaar) basisonderwijs. Dit betekent dat de leerlingen op de Piramide allemaal extra ondersteuning nodig hebben. De school kent een zeer betrokken team van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

De Piramide wil het maximale uit kinderen halen, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied. Wij willen de mogelijkheden van onze leerlingen benutten, vanuit de gedachte dat ieder kind kan leren.

Wij bereiden leerlingen voor op de maatschappij door:

 • basisvaardigheden aan te leren d.m.v. effectieve methoden, instructiemodellen en effectief leerkrachtgedrag
 • basisvaardigheden toe te passen in ateliers zoals een keuken en techniekatelier
 • bieden van een veilige leeromgeving
 • executieve vaardigheden te oefenen
 • lessen sociaal-emotionele ontwikkeling
 • leerlingen laten ontdekken wat hun sterke kanten zijn en deze ook benoemen en gebruiken
 • te sturen op educatief partnerschap met ouders/verzorgers.

De Piramide is een school die voortdurend in ontwikkeling is. Leerkrachten hebben een onderzoekende, lerende en reflecterende houding. De Piramide is een academische opleidingsschool. SBO De Piramide is ingericht als een professionele leergemeenschap.

Wij zoeken een leerkracht die:

 • affiniteit heeft met en zich betrokken voelt bij onze kinderen en hun ouders
 • sterk in zijn/haar schoenen staat en zichzelf goed kent
 • verbinding kan maken
 • ontwikkelingsgericht is, maar ook opbrengstgericht kan en wil werken
 • gedrag als een signaal ziet en wil/kan kijken wat wel werkt bij leerlingen.

Inlichtingen en sollicitatie

Ben je enthousiast geworden? De vacature staat open tot er een geschikte kandidaat is gevonden. Bij een geschikte kandidaat zal er zo spoedig mogelijk een gesprek worden gepland. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de interim directeur Agnes Spikker, 026-3271876. Voor meer informatie over SBO De Piramide verwijzen wij naar onze website: www.sbodepiramide-arnhem.nl.

 

Acties