Vacature Startende leerkracht Mozaiek, mooie kans!

Ben je een startende leerkracht? Heb je de ambitie goed te worden in jouw vak? Dan zijn we op zoek naar jou!

 

Het Mozaïek is een openbare basisschool, die binnen het onderwijsvoorrangsgebied Arnhem valt. De school telt ruim 600 kinderen van 40 verschillende culturen en 70 personeelsleden. De school heeft twee locaties voor regulier basisonderwijs. Op beide locaties wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, georganiseerd in jaargroepen. Aan de school is een startgroep, voorschool en neveninstroomproject verbonden. Daarnaast verzorgt de school het onderwijs aan asielzoekerskinderen in het gebouw van het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) in Arnhem. De school heeft voor het tiende jaar op een rij het predicaat excellent mogen ontvangen.

Hoe is de school georganiseerd?

De school is een professionele leergemeenschap en bestaat uit diverse leerteams die zich gezamenlijk inzetten om door middel van actieonderzoek continu leerresultaten bij kinderen te verbeteren.
De leerteams:
- hebben hun focus op het leren van kinderen;
- voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het leren van de leerlingen;
- werken doelgericht aan verbetering van het onderwijs;
- nemen gezamenlijk beslissingen om tot verbetering te komen;
- werken evidence informed;
- leren collectief.

Waar ligt de focus binnen de school?

Het Mozaïek gaat voor kansengelijkheid en de focus ligt op het leren van leerlingen. Daarbij heeft de school hoge verwachtingen van kinderen. Ze gaat ervan uit dat ieder kind alles kan leren. De school is een taalgemeenschap gericht op het vergroten van kennis van de wereld. Dit betekent in praktijk, dat nagestreefd wordt dat de cruciale leerdoelen van de basisvaardigheden taal, lezen, spelling en rekenen behaald worden met alle kinderen, zodat gewerkt kan worden aan de uitbreiding van kennis van de wereld. Debatteren heeft een belangrijke plek in de bovenbouw van de school. Hierin komt al het geleerde samen en bereiden we kinderen voor op hun rol in de samenleving. Ze worden gedwongen na te denken over maatschappelijke vraagstukken, waardoor zij inzichten in de samenleving verwerven. Ze leren en ervaren meer begrip op te brengen voor anderen en te komen tot genuanceerde oordelen.

Wat maakt  werken op deze school aantrekkelijk?

De doelgroep waarmee gewerkt wordt, daar kan je van gaan houden. Je kan daadwerkelijk iets voor hen betekenen, wat veel voldoening geeft. Ouders zijn betrokken en zien het belang van goed onderwijs. De school heeft een duidelijke visie op leren, organiseren, professionaliseren en veranderen. Dit biedt een helder kader van waaruit je kan handelen. Er staat een stevige directie met kennis van zaken en die kundig en ervaren is op het gebied van leidinggeven, cultuur aansturen en structuren neerzetten. Je werkt met een bevlogen, jong en betrokken team. De kracht zit in het samenwerken met elkaar en het bieden van ruimte om te leren en ontwikkelen.
De school werkt met eventmanagers die zorgen dat jij je kan richten op de kwaliteit van het onderwijs. Zij organiseren o.a. excursies, feesten en verlengde schooldagen en denken mee over hoe het Mozaïek het onderwijs betekenisvol kan laten zijn. Hierdoor kan jij je focussen op het lesgeven en het verbeteren van het onderwijs. Hiervoor krijg je alle ruimte. Onderwijzen ons vak, leren ons doel!

Onderdeel van Flores Onderwijs

Het Mozaïek is één van de scholen die onder het vooruitstrevende bestuur van Flores valt. Bij Flores Onderwijs draait alles om leren. Er wordt gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs in de breedste zin van het woord. Er is een heldere visie op onderwijs, ontwikkeling en innovatie. Daar wordt vanuit gezamenlijkheid aan gewerkt. De kernwaarden van Flores zijn: kundig, nieuwsgierig, lef en aanstekelijk.
Flores heeft een eigen academie waarin medewerkers geschoold worden op onderdelen die relevant zijn om jouw vak goed te kunnen uitoefenen. Er zijn mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, kennis te halen of te delen en te netwerken. Vanuit een community met 900 onderwijs collega's is er altijd wel iemand waar jij inspiratie vandaan kunt halen. Voor meer informatie kijk je op www.floresonderwijs.nl.

Wij zijn op zoek naar startende leerkrachten.

Als aanvulling op ons team zijn we op zoek naar startende leerkrachten die we als school willen opleiden tot vakbekwame leerkrachten. Wij bieden de unieke kans om als startende leerkracht samen met een ervaren leerkracht een groep te draaien, waarbij je samen de verantwoordelijkheid hebt en de ruimte om tot ontwikkeling te komen en het vak te leren. Een andere mogelijkheid is het draaien van een eigen groep met intensieve begeleiding. In overleg bekijken we wat de beste optie is voor jou. Ben je enthousiast geworden en wil je opgeleid worden tot een vakbekwame leerkracht? Ben jij ook de persoon, die ambitieus is en maatschappelijk van betekenis wil zijn? Kijk of je binnen het onderstaande profiel past.

Je bent: 

 • ambitieus, enthousiast, energiek en positief;
 • nieuwsgierig en leergierig;
 • ondernemend;
 • iemand die makkelijk verbinding maakt;
 • maatschappelijk betrokken.

Je hebt:

 • een onderzoekende houding;
 • een goed analytisch vermogen;
 • reflecterend vermogen;
 • de behoefte om samen te werken;
 • een goede balans in taak- en relatiegerichtheid.

Je wilt:

 • je verdiepen en ervaring opdoen in het geven van goede instructies;
 • theorie aan praktijk verbinden;
 • weten hoe het leren van kinderen werkt (cognitieve leerpsychologie) en dit toepassen;
 • alles weten over Nederlands als tweede taal en dit gebruiken in jouw lessen;
 • kansengelijkheid daadwerkelijk vorm geven.

Solliciteren en Inlichtingen.

De voorkeur gaat uit naar een fulltime leerkracht. Laat dit je echter niet weerhouden om te reageren wanneer je parttime beschikbaar bent. Je kunt reageren indien je (bijna) in het bezit bent van een PABO diploma. De procedure bestaat uit een gesprek om te kijken of er een wederzijdse match is en een bezoek van de kandidaat aan de school om de sfeer en het werkklimaat te proeven. De vacature staat open tot we de juiste persoon op de juiste plek hebben gevonden. Voor inlichtingen kan je terecht bij de directeur van het Mozaïek, Carola Peters, telefoon: 06 29 58 08 66. Voor meer informatie, kijk op de website: www.mozaiekarnhem.nl