Onze maatschappelijke opdracht

We zetten ons in om met het beste onderwijs alle kinderen in Arnhem en Renkum gelijke kansen te bieden. Wat dit precies betekent? Onderwijs dat past in de tijd waarin we leven. Van digitalisering tot het inspelen op maatschappelijke trends. Maar ook onderwijs dat is afgestemd op onze kinderen. Ieder kind is anders en mag leren op een manier die bij hem past.

Hoe we daarvoor zorgen? Als onderwijsorganisatie met 1000 professionals hebben wij sterk de overtuiging dat ieder kind alles kan leren. Hier geloven wij krachtig in. En daardoor kunnen wij kinderen versteld laten staan van hun eigen kunnen.

Dat is de overtuiging die ons verder brengt. We bereiden leerlingen zo goed mogelijk voor op de toekomst. Dit doen we door samen te werken op en vanuit onze 33 scholen. Met elkaar. Leerlingen. En ouders/verzorgers. Maar zeker ook met educatieve- en maatschappelijke partners. Samen creëren we een omgeving waarin leren en ontwikkelen voorop staan. In het klaslokaal en daarbuiten.

Iedereen is bij ons natuurlijk welkom. En ieder kind krijgt gelijke kansen. Dat is voor ons niet meer dan vanzelfsprekend. We behandelen elkaar met respect. Je krijgt volop de ruimte om je eigen talenten te ontdekken. Hoe? Iedere school staat klaar om je te helpen. Ook kijken we naar de wereld om ons heen. En proberen die een stukje mooier te maken. Dit doen we door naar elkaar te kijken. Iedereen erbij te laten horen en te betrekken. Zo zorgen we samen voor onze leefomgeving.

Iedere dag bloeien we. We bloeien in ons vakgebied en ontwikkelen onszelf. Maar dat niet alleen. Ook kijken we met een scherp oog naar trends in de maatschappij. En volgen we de ontwikkelingen van mensen binnen en buiten onze organisatie op de voet. Waarom? Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst onderwijs blijven bieden dat past, en blijft passen, bij ieder kind. Onderwijs dat past bij de tijd van nu. En het beste werkt voor onze leerlingen.

Bezoekadres Flores Onderwijs
Onderwijshuis PO
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

T: 026 760 09 00

recruitment@floresonderwijs.nl
www.floresonderwijs.nl