We werken samen bij Flores. Samen voor ieder kind.

 

Het vak is van jou!

 Samen met je collega’s bepaal jij wat belangrijk is voor jouw vak. En dus hoe het onderwijs eruitziet. Er alleen voor staan? Dat nooit. Je versterkt elkaar juist. Want op onze scholen zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor alle leerlingen. En dus niet alleen voor de leerlingen in je eigen klas. Wat dit voor jou als medewerker betekent? Je werkt bijvoorbeeld samen met collega's in de onderbouw om kinderen van groep 1 naar groep 4 te begeleiden. Of juist in de bovenbouw. Ook werk je met collega's samen aan rekenen of taal over verschillende klassen. Samen met je collega’s weet jij het beste wat nodig is om het onderwijs te blijven verbeteren.

Samenwerken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom zijn al onze scholen een professionele leergemeenschap (PLG).  Een PLG is een groepje collega's dat intensief samenwerkt. Samen onderzoeken we wat het beste werkt voor ons onderwijs. Hierdoor leren we van elkaar, en kunnen we onszelf verbeteren als dat nodig is. Het is dé manier om de kwaliteit hoog te houden. Samen blijven we leren en blijven we scherp. Dat mag met vallen en opstaan. Het hoeft niet meteen perfect. Dat geldt voor leerlingen, maar natuurlijk ook voor onszelf.

Directeuren leren en werken samen

Onze directeuren zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen in de wijk. Of ze nu bij hen op school zitten of niet. Want je leert niet alleen op school. Maar ook bij de sportclub of in de buurt. En bij de BSO bijvoorbeeld. Directeuren leren van en met elkaar. Ook informeren zij elkaar over wat er speelt in de wijk. Wat dit betekent? Dat de directeuren elkaar én het onderwijs versterken in de wijk. Van lerende directeuren leren leerkrachten het meest. En dus ook de kinderen.

Samen met onze partners

Ieder kind kan alles leren. Maar als je denkt dat hierdoor de onderwijsbehoefte van ieder kind gelijk is, heb je het mis. Soms zijn de verschillen zo groot dat er een maatwerkoplossing nodig is. Of moet er zelfs nieuwe kennisworden ontwikkeld. Hoe wij deze maatwerkoplossingen bieden? Door gericht samen te werken met onze partners in de wijk, stad en regio: 

Flores als community

Een leven lang leren. Dát is waar wij ons hard voor maken. Dat geldt natuurlijk voor onze leerlingen. Maar zeker ook voor onze professionals. Bij ons ben je niet alleen onderdeel van een team. Je bent nog veel meer. Zo maak je ook deel uit van onze onderwijscommunity van 1000 professionals. Je kunt wel zeggen dat we hiermee een enorme schat aan kennis en ervaring hebben. Maar soms kan het zijn dat je collega’s je toch niet verder kunnen helpen in jouw ontwikkeling. Dan kan je altijd terecht bij de Flores Academie.

Uitgeleerd? Dat zijn wij nooit. We blijven ons onderwijs en onszelf ontwikkelen. Hoe? Door samen te werken met onze partners in de wijk en stad. Samen verbeteren we de leer- en ontwikkelkansen voor alle kinderen. Maar dat niet alleen. Ook dragen we ons steentje bij aan het verbeteren van het onderwijs op landelijk niveau. 1000 professionals in onze community? Dat betekent een grote bron aan kennis en inspiratie. We zijn dan ook blij dat we al onze wijsheid inzetten door mee te praten met landelijke onderwijsinstanties. Zoals de PO-raad. Ook delen we onze kennis en ervaring graag met vakgenoten. Maar zijn we vooral ook nieuwsgierig naar nieuwe inzichten. Want uitgeleerd? Nee dat zijn we nooit.

Bezoekadres Flores Onderwijs
Onderwijshuis PO
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

T: 026 760 09 00

recruitment@floresonderwijs.nl
www.floresonderwijs.nl