Onze vier visies als basis

Vanuit onze kennis over onderwijs hebben wij vier visies opgesteld. Deze visies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen de basis van onze organisatie. Ons onderwijs. We hebben het over visie op leren. Visie op leren organiseren. Visie op professionaliteit. En de visie op veranderen.

De visie op leren en de visie op professionaliteit hebben we vastgesteld voor alle scholen en medewerkers. Als school mag je zelf bepalen hoe 'de visie op leren organiseren' en 'de visie op veranderen' bij jou past.

Bezoekadres Flores Onderwijs
Onderwijshuis PO
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

T: 026 760 09 00

recruitment@floresonderwijs.nl
www.floresonderwijs.nl