Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid maken we een belangrijk thema. Binnen de organisatie en als onderdeel van het lesprogramma. Op de scholen is duurzaamheid bijvoorbeeld gekoppeld aan vakken als wereldoriëntatie, maar ook in de creatieve vakken. Het doel is dat leerlingen zich realiseren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Ga je voor een duurzame samenleving, dan heb je elkaar en een gezonde aarde nodig.

Iedereen kan bijdragen aan een betere wereld. Daar willen we ook graag onze medewerkers van bewust maken. Flores heeft hiervoor een eigen klimaataanjager die alle medewerkers voorziet van dezelfde kennis, informatie en vooral inspiratie waardoor het eenvoudiger wordt om missie, beleid en gedrag aan te passen en daardoor bij te dragen aan een beter klimaat.

Bezoekadres Flores Onderwijs
Onderwijshuis PO
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

T: 026 760 09 00

recruitment@floresonderwijs.nl
www.floresonderwijs.nl