Flores door de jaren heen...

Het begon allemaal in 2015. Dé start van een samenwerking tussen twee grote stichtingen in het basisonderwijs. Stichting De Basis en Fluvius. In 2017 was het dan écht tijd voor een naamswijziging. De samengesmolten stichtingen gingen verder onder de naam DeBasisFluvius. Met een sterke gedeelde visie en strategie. Namenlijk investeren in het verbeteren van de onderwijskwaliteit op de scholen. Het inrichten van een eigen academie. En het versterken van gezamenlijk
en individueel leiderschap. En succesvol dat het was. Want op 1 maart 2020 leggen beide stichtingen de succesvolle
samenwerking vast. Met een fusie wel te verstaan. Flores Onderwijs is geboren.

Samen op Expeditie

Met de geboorte van Flores start ook een nieuwe beleidsperiode. Een strategische koers. Het is een reis die we gezamenlijke maken. Een echte Expeditie. Onze Expeditie. En die gaat verder op de basis die we hebben gelegd. Namelijk 'ieder kind kan alles leren'. En 'samen werken en samen leren'. Hier werken we hard aan. Iedere dag. 

Onze Expeditie

Goed onderwijs en gelijke kansen
Binnen Flores zijn we samen op reis. Maar die reis kan voor iedereen anders zijn. Ook voor jou. Toch heeft iedere reis hetzelfde einddoel. Zo weten we allemaal waar we iedere dag voor naar ons werk komen. Namelijk het beste onderwijs voor alle kinderen in Arnhem en Renkum. Met volle aandacht voor gelijk kansen.

Onze vier visies als basis
Goed onderwijs? Dat is de basis voor de toekomst van elk kind. En dus ook voor onze samenleving. Wij weten hoe leren werkt. Dus goed onderwijs begint bij ons. We houden van ons vak. En maken ons samen sterk voor onze gezamenlijke visie. Namelijk ‘Ieder kind kan alles leren’. En álle kinderen gelijke kansen bieden. Want als je écht verder wil komen, heb je elkaar nodig. Vanuit onze kennis over onderwijs hebben wij vier visies opgesteld. Deze visies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen de basis van onze organisatie. Ons onderwijs. We hebben het over visie op leren. Visie op leren
organiseren.Visie op professionaliteit. En de visie op veranderen.

Een leven lang leren. Van én met elkaar
Waar wij ons sterk voor maken? Een leven lang leren.
Natuurlijk geldt dit voor onze leerlingen. Maar zeker
ook voor onze mensen. En voor jou als professional. Bij ons leer je samen met je collega’s in leerteams. Daarnaast ben je niet alleen onderdeel van een team. Maar ook van onze
onderwijscommunity van 1000 professionals. Wat betekent dit? Een enorme schat aan kennis en ervaring. Kunnen je collega’s je soms niet verder helpen in je ontwikkeling? Dan kan je altijd terecht in de Flores Academie.

 

Uitgeleerd? Dat zijn we nooit. We verbeteren onszelf en ons
onderwijs constant. Heel specifiek door samen te
werken met onze partners in onze wijken en de stad.
Maar ook op andere manieren. Zoals het organiseren van ontmoetingen met mensen binnen en buiten onze organisatie. Hierdoor blijven wij ons als community ontwikkelen.

Bezoekadres Flores Onderwijs
Onderwijshuis PO
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

T: 026 760 09 00

recruitment@floresonderwijs.nl
www.floresonderwijs.nl