Herken jij je in het profiel van een FlexVast Professional?


Binnen FlexVast werken nieuwsgierige, kundige professionals die zich iedere dag inzetten om beter onderwijs te geven. Ze tonen lef door zich breed inzetbaar te stellen binnen alle onderwijsvormen van Flores Onderwijs. Daarnaast zijn de FlexVast professionals super enthousiast en nemen vanuit hun aanstekelijkheid de leerlingen en de scholen waar ze invallen mee in verdere ontwikkeling.

Als FlexVast professional ken je de visie van Flores Onderwijs en draagt deze ook uit. Daarnaast heb je als FlexVast’er toegang tot alle scholing van het Flores Onderwijs Academie. Hierdoor je je kan blijven ontwikkelen, kundig bent en blijft en hierdoor een bijdrage levert aan kwalitatief goed onderwijs. En daarmee de kansengelijkheid van alle kinderen vergroot.


FlexVast of liever FlexKracht?


In het FlexVast Team werken ongeveer 30 professionals die de dagelijkse vervangingsaanvragen invullen voor Flores Onderwijs. De professional werkt op basis van een dienstverband met vaste dagen en uren (FlexVast). De FlexVaster wordt begeleid door de leidinggevende van het FlexVast team. Startende talenten willen we ook graag aan ons binden en bieden we mooie kansen binnen de FlexVast Pool.

Naast deze groep professionals met een vast contract werken er ook een aantal professionals op tijdelijke basis of op vervanging. Deze groep worden de FlexKrachten genoemd, zij hebben een contract voor de duur van de vervanging. Zij vervangen voor korte en lange duur. De begeleiding en beoordeling gebeurt door de directeur van de school waar de vervanging plaatsvindt.


Jouw mogelijkheden

Benieuwd naar jouw mogelijkheden binnen Flores Onderwijs? Bekijk onze vacatures of neem contact op met onze recruiters Ragna van de Putte of Deborah ten Hoor, via 026 - 760 09 56 of stuur een mail naar recruitment@floresonderwijs.nl

Deborah ten Hoor

Bezoekadres Flores Onderwijs
Onderwijshuis PO
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

T: 026 760 09 00

recruitment@floresonderwijs.nl
www.floresonderwijs.nl